Soupisky - Fakultní florbalová liga

# ID Název družstva Počet hráčů na soupisce
1. 332 ČVUT FBMI 16
2. 331 ČVUT FD 24
3. 328 ČVUT FEL 30
4. 333 ČVUT FIT 21
5. 329 ČVUT FJFI 24
6. 327 ČVUT FS 24
7. 326 ČVUT FSv 28
8. 334 ČVUT MÚVS 22
9. 351 ČZU PEF 35
10. 340 UK 1.LF 23
11. 341 UK 2.LF 26
12. 347 UK FSV 24
13. 346 UK PEDF 16
14. 339 UK Právnická fakulta 43
15. 344 UK Přírodovědecká fakulta 22
16. 362 VŠCHT 22
17. 360 VŠE Národohospodářská 14
18. 367 VŠTVS Palestra 17


Neaktivní družstva

# ID Název družstva Počet hráčů na soupisce
1. 330 ČVUT FA 2